Ultra NED

Trnava

Súkromný investor

2014

Realizácia

Autor:

Ing. arch. Miroslav Bolibruch

Ing. arch. Katarína Valičková